Informujemy że z dniem 31 marca 2022 roku na mocy Postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (WA.XIII NS - REJ.KRS/013540/22/017) doszło do połączenia spółek:

Galena spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000133373) i AHMES spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000388600).

Połączenie nastąpiło na zasadzie art. 492 par. 1 k.s.h. poprzez przejęcie spółki Ahmes Sp. z o.o. przez spółkę Galena Sp. z o.o.